Blue Flower

OrganisatieSchuldHulpMaatje Amersfoort is ondergebracht bij de Raad van Kerken Amersfoort en bestaat uit 25 maatjes, een coördinatieteam van twee personen en een stuurgroep van vier leden. SchuldHulpMaatje Amersfoort is aangesloten bij Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.