Blue Flower

Stuurgroep


Is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die in het kader van SchuldHulpMaatje worden ondernomen in Amersfoort. Leden van de Stuurgroep komen uit de participerende kerken. De Stuurgroep stuurt de lokale coördinator aan en fungeert als klankbord.

Huidige samenstelling:
- Bert Zijlstra, voorzitter
- Rienk Rietveld, secretaris
- Wiebe Goslinga, penningmeester
- Willemien Kamphuis, algemeen bestuurslid
- Simone Kennedy, algemeen bestuurslid
- Angelique Liebens, algemeen bestuurslid

- Pieter de Bekker, adviserend lid en coördinator
- Jennie Harmelink, adviserend lid (diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort)